Inspiration Rosendal (Pågående)

Uppsala Rosendal – beställare Peab

Nyproduktion, bostadskomplex med källarplan i kvarteret Åpromenaden i Kungsängen.
Skölsta Mark har totalentreprenad och utför schaktarbeten, ledningsarbete och finplaneringsarbeten.

Grindstugan (Pågående)
Meny